polfin buiro rachunkowe lublin
Polfin biuro rachunkowe Lublin

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczejTrwają nabory środków na założenie działalności gospodarczej z dotacją UE (Działanie 9.3 RPO WL - instytucje: Fabryka Przedsiębiorczości oraz Lubelska Izba Rzemieślnicza). Maksymalna dotacja to ok. 23 tys. zł. oraz około 1,2 tys. zł. wsparcia pomostowego, wypłacanego co miesiąc przez rok lub 1/2 roku, na pokrycie kosztów bieżącej działalności.

Z dotacji mogą skorzystać osoby mające więcej niż 30 lat, mieszkający w naszym województwie, niepracujący oraz należący jednocześnie do co najmniej jednej z następujących grup:

a)wiek - powyżej 50 roku

b)kobieta

c)osoba niepełnosprawna

d)osoba długotrwale bezrobotna

e)osoba o niskich kwalifikacjach.

Zapraszamy do współpracy, pomożemy przygotować wniosek i go rozliczyć, a także poprowadzić rachunkowość firmy.

Kontakt Polfin biuro rachukowości

Kontakt

ul. Różana 10/29
20-538 Lublin
tel.: +48 605 07 64 32
tel.: +48 510 83 79 12
e-mail: biuro@polfin.lublin.pl