polfin buiro rachunkowe lublin
Polfin biuro rachunkowe Lublin

Informacje o nowym RPO WLZgodnie z informacjami uzyskanymi z Zarządu Województwa Lubelskiego zakończone zostały negocjacje z Komisją Europejską w sprawie zatwierdzenia Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego dla województwa lubelskiego. Zatwierdzenie programu powinno nastąpić najpóźniej do końca marca 2015 r. (wtedy będą znane szczegóły programu), a pierwsze nabory wniosków rozpoczną się (prawdopodobnie) w czerwcu 2015 r.

Województwo lubelskie otrzyma 2,23 mld eurona realizację RPO na lata 2014-2020. W okresie 2007-2013 region miał do dyspozycji 1,74 mld euro.

Przeznaczenie pieniędzy z RPO pogrupowano według 14 osi priorytetowych, z czego najwięcej środków (ponad 291 mln euro) pochłonie wzmacnianie konkurencyjności przedsiębiorstw.

Szczegółowy wykaz Osi priorytetowych wygląda w sposób następujący:

1.Badania i innowacje

2.Cyfrowe lubelskie

3.Konkurencyjność przedsiębiorstw

4.Energia przyjazna środowisku

5.Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna

6.Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów

7.Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego

8.Mobilność regionalna i ekologiczny transport

9.Rynek pracy

10.Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian

11.Włączenie społeczne

12.Edukacja, umiejętności i kompetencje

13.Infrastruktura społeczna

14.Pomoc techniczna

Kontakt Polfin biuro rachukowości

Kontakt

ul. Różana 10/29
20-538 Lublin
tel.: +48 605 07 64 32
tel.: +48 510 83 79 12
e-mail: biuro@polfin.lublin.pl