polfin buiro rachunkowe lublin
Polfin biuro rachunkowe Lublin

Nowe obowiązki związane z ewidencją na kasach fiskalnychDo 31.05.2019 r. podatnik był obowiązany zapoznać osobę prowadzącą u niego ewidencję przy zastosowaniu kasy rejestrującej z przepisami w zakresie prawidłowego wystawiania i wydawania paragonu fiskalnego i o skutkach niewykonywania tych obowiązków. W związku z tym osoba prowadząca u podatnika ewidencję składa pisemne oświadczenie (na wzorze określonym przepisami) o zapoznaniu się zasadami rejestrowania sprzedaży i wystawiania paragonu fiskalnego oraz z konsekwencjami nieprzestrzegania tych zasad.
Kontakt Polfin biuro rachukowości

Kontakt

ul. Różana 10/29
20-538 Lublin
tel.: +48 605 07 64 32
tel.: +48 510 83 79 12
e-mail: biuro@polfin.lublin.pl