polfin buiro rachunkowe lublin
Polfin biuro rachunkowe Lublin

Nowelizacja ustawy o rachunkowościSejm uchwalił ostateczny kształt Ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona szereg dalszych uproszczeń wprowadzeniu ksiąg rachunkowych i sporządzaniu sprawozdań finansowych. Ułatwienia te będą miały generalnie zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016r. Jednak jednostki będą mogły podjąć decyzję o stosowaniu nowych rozwiązań już przy przygotowywaniu sprawozdań finansowych za 2015r.

Zmiany, jakie zostały wprowadzone do ustawy o rachunkowości, można zasadniczo podzielić na 3 rodzaje.

Po pierwsze są to modyfikacje związane z koniecznością dostosowania przepisów do rozwiązań wynikających z przepisów UE - uproszczeń w sporządzaniu sprawozdań finansowych.

Drugą grupą zmian są ułatwienia związane z dostosowaniem przepisów ustawy o rachunkowości do zmieniającego się otoczenia gospodarczego. Zmiany te polegają m.in. na uproszczeniach dotyczących kwalifikacji umów leasingowych, zwolnieniu spółdzielni z obowiązku publikowania sprawozdań finansowych w Monitorze Spółdzielczym.

Trzeci rodzaj zmian wynika z wprowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów dla jednostek małych oraz organizacji pozarządowych o przychodach do 100 tys. zł.


Szczegóły: http://ksiegowosc.infor.pl/

Kontakt Polfin biuro rachukowości

Kontakt

ul. Różana 10/29
20-538 Lublin
tel.: +48 605 07 64 32
tel.: +48 510 83 79 12
e-mail: biuro@polfin.lublin.pl