polfin buiro rachunkowe lublin
Polfin biuro rachunkowe Lublin

NOWY NABÓR - dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczejInformujemy, że w dniach: od 10 do 17 lipca 2014 r. trwa nabór wniosków do projektu „Biznes – Start", w ramach którego można uzyskać bezzwrotną dotację w wysokości: 30 000,00 złotych na pokrycie wydatków związanych z otwarciem działalności gospodarczej oraz 700,00 złotych przez 6 miesięcy na pokrycie kosztów bieżącej działalności.

O dotację mogą się starać osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowe zamieszkałe na terenach powiatów: janowskiego, kraśnickiego, opolskiego, lubartowskiego, świdnickiego.

Zapraszamy do skorzystania z naszej pomocy przy wypełnianiu dokumentacji składanej do projektu.

Kontakt Polfin biuro rachukowości

Kontakt

ul. Różana 10/29
20-538 Lublin
tel.: +48 605 07 64 32
tel.: +48 510 83 79 12
e-mail: biuro@polfin.lublin.pl