polfin buiro rachunkowe lublin
Polfin biuro rachunkowe Lublin

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WLW dniu 13.04.2015r. Zarząd Województwa lubelskiego ogłosił projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (SZOOP) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Dokument ten precyzuje zasady, na jakich będą przyznawane dotacje UE w województwie lubelskim. Do dnia 27 kwietnia 2015 r. można przesyłać uwagi do tego dokumentu na adres: konsultacje_szoop@lubelskie.pl, są to tzw. konsultacje społecznie. Po zakończeniu konsultacji społecznych Zarząd Województwa uchwali i przyjmie ostateczną wersję SZOOP. Zachęcamy do zgłaszania uwag!

Kontakt Polfin biuro rachukowości

Kontakt

ul. Różana 10/29
20-538 Lublin
tel.: +48 605 07 64 32
tel.: +48 510 83 79 12
e-mail: biuro@polfin.lublin.pl