polfin buiro rachunkowe lublin
Polfin biuro rachunkowe Lublin

Usługi księgowe

Grono specjalistów naszego biura rachunkowego zadba o rzetelne prowadzenie księgowości zarówno spółek prawa handlowego, jak i firm rozliczających się przy pomocy księgi Przychodów i Rozchodów, Ryczałtu czy Karty Podatkowej.


Oferta naszego biura rachunkowego obejmuje:
 • Obsługę pełnej księgowości podmiotu zgodną z ustawą o rachunkowości
 • Rozliczenia na zasadach Książki Przychodów i Rozchodów
 • Rozliczenia Ewidencji Ryczałtowych
 • Prowadzenie rejestrów podatku VAT należnego i naliczonego
 • Sporządzanie miesięcznych, kwartalnych deklaracji podatku VAT i rocznych deklaracji podatkowych
 • Reprezentowanie przedsiębiorcy w kontaktach z urzędami skarbowymi, pomoc w trakcie kontroli podatkowych
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych GUS
 • Przygotowywanie projektów Zakładowych Planów Kont i innych instrukcji niezbędnych w firmie
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • Doradztwo w zakresie przygotowania Polityki Rachunkowości
 • Doradztwo w zakresie przygotowania Systemu Obiegu Dokumentów
 • Obsługa PFRON
 • Pomoc przy zakładaniu działalności, doradztwo przy wyborze optymalnej formy opodatkowania, ubezpieczenia w ZUS i wyborze formy prowadzenie rozliczeń księgowych - dla osób, które zostaną naszymi klientami są to usługi bezpłatne.
 • Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, pomoc w sprawach związanych z pozyskaniem finansowania w formie kredytu czy leasingu, pomoc w uzyskaniu funduszy z dotacji unijnych, współpracujemy z brokerem ubezpieczeniowym i specjalistą ds. personalnych od BHP.

Informacje dotyczące płatności podatków dochodowych i VAT oraz składek ZUS przesyłamy do Klienta drogą elektroniczną (mail) w wyznaczonych terminach. Jedynym obowiązkiem przedsiębiorcy jest dostarczenie pełnej dokumentacji za dany miesiąc rozliczeniowy do biura rachunkowego i terminowe dokonanie płatności podatków do odpowiednich Urzędów na podstawie informacji uzyskanej z Biura.

Klientom naszego biura rachunkowego zapewniamy profesjonalne i indywidualne podejście do specyfiki prowadzonej przez nich działalności, rzetelną obsługę oraz poufność i bezpieczeństwo powierzonych nam dokumentów i danych księgowych.


Kontakt Polfin biuro rachukowości

Kontakt

ul. Różana 10/29
20-538 Lublin
tel.: +48 605 07 64 32
tel.: +48 510 83 79 12
e-mail: biuro@polfin.lublin.pl