polfin buiro rachunkowe lublin
Polfin biuro rachunkowe Lublin

Usługi kadrowo - płacowe

 

Nasze biuro rachunkowe świadczy pełną gamę usług związanych z obsługą kadr i płac oraz zarządzaniem zasobami ludzkimi, tj :

 

 • Sporządzanie miesięcznych list wynagrodzeń zatrudnionych pracowników
 • Rejestrowanie czasu pracy zatrudnionych pracowników
 • Sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy i innych dokumentów niezbędnych do zatrudnienia i zwolnienia pracownika
 • Prowadzenie kartotek akt osobowych pracowników
 • Przygotowywanie rocznych rozliczeń podatkowych
 • Obsługa umów zleceń, o dzieło
 • Opracowanie i wdrożenie instrukcji płacowej
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych pracowników oraz przedsiębiorstwa
 • Sporządzanie sprawozdań dla Zarządu przedsiębiorstwa
 • Sporządzanie raportów i innych zestawień wymaganych przepisami prawa pracy
 • Reprezentowanie przedsiębiorstwa, w tym pomoc podczas kontroli z Inspekcji Pracy, ZUS czy Urzędu Skarbowego

Świadczymy również doradztwo kadrowe, specjaliści naszego biura rachunkowego pomogą w zakresie:
 • Przeglądu struktur kadrowych, form zatrudnienia, struktur płacowych
 • Sporządzania wewnętrznych procedur mających na celu usprawnienie procesów w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi
 • Opracowania wewnętrznych planów szkoleń, ścieżek kariery dla każdego pracowników, tworzenia systemów ocen pracowniczych
 • Przygotowania regulacji z zakresu zbiorowego prawa pracy (regulaminy pracy, wynagradzania itp.).

 

Kontakt Polfin biuro rachukowości

Kontakt

ul. Różana 10/29
20-538 Lublin
tel.: +48 605 07 64 32
tel.: +48 510 83 79 12
e-mail: biuro@polfin.lublin.pl