polfin buiro rachunkowe lublin
Polfin biuro rachunkowe Lublin

Usługi księgowe

Naszą ofertę kierujemy zarówno do spółek prawa handlowego, jak i do firm rozliczających się przy pomocy uproszczonych metod księgowości: Książka Przychodów i Rozchodów, Ryczałt, Karta Podatkowa.


Oferujemy:
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • Prowadzenie rozliczeń na zasadach Książki Przychodów i Rozchodów
 • Prowadzenie rozliczeń Ewidencji Ryczałtowych
 • Prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT
 • Sporządzanie i składanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych
 • Kontakty z urzędami podatkowymi i pomoc w trakcie kontroli podatkowych
 • Przygotowywanie sprawozdań statystycznych GUS
 • Przygotowywanie projektów Zakładowych Planów Kont
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • Doradztwo w zakresie ustanowienia Polityki Rachunkowości
 • Doradztwo w zakresie ustanowienia Systemu Obiegu Dokumentów
 • Sprawozdawczość PFRON
 • Pomagamy przy zakładaniu działalności, doradzamy przy wyborze optymalnej formy opodatkowania, ubezpieczenia w ZUS i wyborze formy prowadzenie rozliczeń księgowych – dla osób, które zostaną naszymi klientami są to usługi bezpłatne.
 • Doradzamy w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, pomagamy w sprawach związanych z pozyskaniem finansowania w formie kredytu czy leasingu, pomagamy zdobyć fundusze z dotacji unijnych, współpracujemy z brokerem ubezpieczeniowym i specjalistą ds. personalnych od BHP.

Wszystkie informacje o płatnościach podatków i składek ZUS trafiają do klienta w formie elektronicznej (mail) w wyznaczonych terminach. Jedynym obowiązkiem klienta jest dostarczyć dokumenty do biura i zapłacić obliczone podatki do odpowiednich Urzędów na podstawie informacji z Biura.

Reprezentujemy Klienta w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez US, UKS, ZUS, NBP.


Wszystkim klientom zapewniamy profesjonalną i rzetelną obsługę oraz pełną poufność i bezpieczeństwo powierzonych nam danych i dokumentów.

Kontakt Polfin biuro rachukowości

Kontakt

ul. Różana 10/29
20-538 Lublin
tel.: +48 605 07 64 32
tel.: +48 510 83 79 12
e-mail: biuro@polfin.lublin.pl