polfin buiro rachunkowe lublin
Polfin biuro rachunkowe Lublin

Dotacje UE - Działanie 3.7 RPO WLUprzejmie informujemy, że w dniu 20 maja 2016r. zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WL kryteria wyboru projektów do Działania 3.7 RPO WL Wzrost konkurencyjności MŚP. Warunki obligatoryjne do spełnienia to:
- wdrażanie w projekcie wyników prac badawczo - rozwojowych
- realizacja projektu w ramach jednego z czterech obszarów: biogospodarki, informatyki i automatyki, gospodarki niskoemisyjnej oraz medycyny i zdrowia
- wdrażanie innowacji produktowej lub procesowej stosowanej nie dłużej niż 3 lata w skali rynku regionalnego.
Jeśli Państwo spełniają te kryteria dostępu i chcielibyście składać wniosek do Działania 3.7 prosimy o kontakt z naszą wspólniczką p.Ewą Ozga 605 07 64 32 w celu analizy punktowej Państwa projektu i szczegółowej oceny szans.
Zapraszamy do współpracy!

Kontakt Polfin biuro rachukowości

Kontakt

ul. Różana 10/29
20-538 Lublin
tel.: +48 605 07 64 32
tel.: +48 510 83 79 12
e-mail: biuro@polfin.lublin.pl