polfin buiro rachunkowe lublin
Polfin biuro rachunkowe Lublin

Aktualności


 • polfin

  ... czytaj dalej
  • Zatrudnimy samodzielną ksiegową

   25-05-2020 Zatrudnimy samodzielną księgową. Zakres obowiązków: prowadzenie księgowości uproszczonej (kpir), prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie deklaracji podatkowych, prace zlecone zgodnie z potrzebami biura.Wymagania: wykształcenie min. średnie,znajomość aktualnych przepisów podatk... czytaj dalej
  • Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy

   27-05-2019 Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyl... czytaj dalej
  • Nowe obowiązki związane z ewidencją na kasach fiskalnych

   27-05-2019 Do 31.05.2019 r. podatnik był obowiązany zapoznać osobę prowadzącą u niego ewidencję przy zastosowaniu kasy rejestrującej z przepisami w zakresie prawidłowego wystawiania i wydawania paragonu fiskalnego i o skutkach niewykonywania tych obowiązków. W związku z tym osoba prowadząca u poda... czytaj dalej
  • Zmiany w zakresie kas fiskalnych

   27-05-2019 Od 01.05.2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o VAT zobowiązująca podatników do prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu nowego rodzaju kas typu online. Kasy online mają umożliwić zautomatyzowany i ciągły przesył danych z tej kasy do Centralnego Repozytorium Kas (tj. do pan... czytaj dalej
  • Zmiany zasad płacenia ZUS

   24-04-2018 Ulga na start – to niższy ZUS dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą. Przedsiębiorca zakładający działalność gospodarczą po 30.04.2018 r. uzyska przez 6 miesięcy zwolnienie z obowiązku opłacania składek społecznych, po upływie tego okresu będzie mógł s... czytaj dalej
  • Szukamy osoby do obsługi kadrowo - płacowej

   24-04-2018 Do zadań osoby zatrudnionej (na umowę zlecenie) lub współpracującej będzie należało prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej pracowników oraz zleceniobiorców, jak również osób współpracujących z klientami Biura Rachunkowego. Wymagamy wiedzy tematycznej. Zasady współpracy,... czytaj dalej
  • Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

   27-10-2017 Trwają nabory środków na założenie działalności gospodarczej z dotacją UE (Działanie 9.3 RPO WL - instytucje: Fabryka Przedsiębiorczości oraz Lubelska Izba Rzemieślnicza). Maksymalna dotacja to ok. 23 tys. zł. oraz około 1,2 tys. zł. wsparcia pomostowego, wypłacanego co miesiąc prze... czytaj dalej
  • Dotacje LGD na założenie działalności na terenach wiejskich i małych miast

   20-02-2017 W ramach Lokalnych Grup Działania (LGD) można dostać nawet 100% dotacji !!! na założenie nowej działalności na terenie wiejskim. Można również otrzymać dotację na rozszerzenie istniejącej działalności (dotacja do 300.000,00 zł.). Zapraszamy do współpracy! Pomożemy opracować wnios... czytaj dalej
  • Medal Prezydenta dla Ewy Ozga

   20-02-2017 Z przyjemnością informujemy, że w dniu 12 stycznia 2017 r. w Centrum Spotkania Kultur odbyła się Gala 15-lecia Pracodawców Lubelszczyzny "Lewiatan", na której to nasza wspólniczka Ewa Ozga została wyróżniona Medalem Prezydenta Miasta Lublin za zaangażowanie na rzecz rozwoju lokal... czytaj dalej
  • Dotacje na założenie działalności w ramach LGD

   30-09-2016 W październiku i listopadzie 2016 r. ruszą nabory dotyczące zakładania działalności gospodarczej. Będzie można dostać nawet 100% bezzwrotnej dotacji, do 75 tys. zł. na pokrycie kosztów zakupu niezbędnego sprzętu, wyposażenia itp. Warunkiem jest uruchomienie działalności gospodarczej ... czytaj dalej
  • Dotacje na rozwój działalności w ramach LGD

   30-09-2016 Informujemy, że rozpoczęły się nabory dotyczące rozwoju działalności gospodarczej na terenach wiejskich lub mniejszych miast (z wyłączeniem Lublina). Można dostać do 300 tys. zł., nie więcej niż 70% dotacji na zakup maszyn, urządzeń, wyposażenia itp. niezbędnych do rozwoju działal... czytaj dalej
  • Dotacje UE - Działanie 3.7 RPO WL

   20-05-2016 Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 maja 2016r. zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WL kryteria wyboru projektów do Działania 3.7 RPO WL Wzrost konkurencyjności MŚP. Warunki obligatoryjne do spełnienia to: - wdrażanie w projekcie wyników prac badawczo - rozwojowych - realiz... czytaj dalej
  • Wesołych Świąt!

   24-03-2016 Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy życzymy wszystkim naszym obecnym i przyszłym klientom, a także naszym sympatykom: - jak najwyższych dochodów - jak najniższych podatków - dużo zdrowia (szczególnie do Ministerstwa Finansów) - spokoju ducha (który zostanie osiągnięty po... czytaj dalej
  • Dotacje na poprawę warunków BHP

   24-03-2016 Uprzejmie informujemy, że przygotowujemy wnioski do ZUS na sfinansowanie wydatków związanych z zapobieganiem wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym. ZUS dofinansowuje: - projekty inwestycyjne - modyfikacje i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochron... czytaj dalej
  • Nowelizacja ustawy o rachunkowości

   21-09-2015 Sejm uchwalił ostateczny kształt Ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona szereg dalszych uproszczeń wprowadzeniu ksiąg rachunkowych i sporządzaniu sprawozdań finansowych. Ułatwienia te będą miały generalnie zastosowanie po raz pierwszy do spraw... czytaj dalej
  • Zmiana w PIT od 2017 lub 2018r.

   21-09-2015 Zgodnie z informacjami ministra finansów Mateusza Szczurka w 2017 lub 2018 zostanie zmieniony podatek PIT. Jednolity podatek PIT ma w sobie zawierać dotychczasowe składki ZUS i NFZ i ma wynosić - w zależności od dochodów od 10% do 39,50%. Nowy, jednolity podatek ma być obliczany od dochodu n... czytaj dalej
  • Pożyczka na założenie działalności gospodarczej

   11-06-2015 Uprzejmie informujemy, że możliwe jest uzyskanie pożyczki na założenie działalności gospodarczej przez osobę bezrobotną w ramach projektu „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II" realizowanego przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny. Kwota pożyczki to ok. 80.000,00 zł., aktualne opro... czytaj dalej
  • Konsultacje projektu ustawy Prawo Działalności Gospodarczej

   11-06-2015 Informujemy, że trwają konsultacje publiczne projektu ustawy Prawo Działalności Gospodarczej. Projekty dostępne są pod adresem: http//legislacja.rcl.gov.pl. Przepisy zawierają liczne zmiany. Uwagi i opinie można zgłaszać do dnia 19/06/2015 r. na adresy podane w ww linku.... czytaj dalej
  • Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WL

   14-04-2015 W dniu 13.04.2015r. Zarząd Województwa lubelskiego ogłosił projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (SZOOP) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Dokument ten precyzuje zasady, na jakich będą przyznawane dotacje UE w województwie lubelskim. Do ... czytaj dalej
  • Dotacje na działalność badawczo-rozwojową

   09-04-2015 Do dnia 21 kwietnia 2015 r.  mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dotację w ramach krajowego programu "Wsparcie w ramach dużego bonu".  Wsparcie przeznaczone jest na zakup usług polegających na opracowaniu nowych wyrobów, projektów wzorniczych... czytaj dalej
  • Informacje o nowym RPO WL

   19-01-2015 Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Zarządu Województwa Lubelskiego zakończone zostały negocjacje z Komisją Europejską w sprawie zatwierdzenia Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego dla województwa lubelskiego. Zatwierdzenie programu powinno nastąpić najpóźniej do końca marca 201... czytaj dalej
  • Nowe dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

   19-11-2014 Uprzejmie informujemy, że do dnia 28.11.2014 r. osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo zamieszkałe na terenie powiatów radzyńskiego, parczewskiego lub włodawskiego mogą składać wnioski o dotację na założenie firmy w ramach projektu "Młodzi zdolni z własną firmą" realizowanym... czytaj dalej
  • NOWY NABÓR - dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej

   09-07-2014 Informujemy, że w dniach: od 10 do 17 lipca 2014 r. trwa nabór wniosków do projektu „Biznes – Start", w ramach którego można uzyskać bezzwrotną dotację w wysokości: 30 000,00 złotych na pokrycie wydatków związanych z otwarciem działalności gospodarczej oraz 700,00 złotych prze... czytaj dalej
  • Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

   19-05-2014 Zapraszamy do skorzystania z naszej pomocy przy uzyskaniu dotacji na założenie działalności gospodarczej. W Fundacji Inicjatyw Lokalnych aktualnie trwa nabór (do 02/06/2014 r.) do projektu "Kapitał na starcie". Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zamieszkałych na terenie pow... czytaj dalej
  • Dotacje na rozpoczęcie dzialalnosci

   20-03-2014 Wojewódzki Urząd Pracy dostał ponad 182,5 mln zł na tzw. aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Najwięcej pieniędzy dostał Lublin, Chełm, Zamość i Biała Podlaska. Można składać wnioski o dotację na założenie własnej działalności gospodarczej, staże lub dotacje dla podmiotó... czytaj dalej
  • Konsultacje Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa lubelskiego

   30-10-2013 Uprzejmie informujemy, że do 22 listopada trwają konsultacje projektu Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Organem właściwym do rozpatrywania zgłoszonych uwag i opinii jest Zarząd Województwa Lubelskiego. Projekt RPO WL można znaleźć pod adresem: http://www.npf.rpo.lubelsk... czytaj dalej
Kontakt Polfin biuro rachukowości

Kontakt

ul. Różana 10/29
20-538 Lublin
tel.: +48 605 07 64 32
tel.: +48 510 83 79 12
e-mail: biuro@polfin.lublin.pl